V prípade osobnej návštevy našej prevádzky Vás žiadame o nosenie rúška a dodržiavanie aktuálnych nariadení.
V našej prevádzke sme pre Vás zabezpečili možnosť dezinfekcie rúk a ochranné rukavice.

SNÍMAČE ČIAROVÉHO KÓDU

Čiarové kódy spadajú do oblasti tzv. "automatickej identifikácie". Do rovnakej oblasti patria taktiež magnetické kódy používané napr. na kreditných kartách alebo strojovo čitateľné písmo OCR, RFID technológia. Čiarové kódy sú však z rôznych dôvodov najpoužívanejšie.
Najznámejšie a najstaršie sú lineárne (jednorozmerné) čiarové kódy, ktoré sa zvyknú označovať  ako 1D kódy. Čiarové kódy, ktoré sú tvorené maticovým spôsobom vyskladaním jednotlivých bodov zvyčajne do štvorcového či obdĺžnikového tvaru nazývame dvojdimenzionálnymi (dvojrozmerními) kódmi a zvykneme ich označovať skratkou 2D. Poslednou kategóriou sú trojdimenzionálne čiarové kódy, ktoré vznikli modifikáciou  2D kódov tým, že ako 3 prvok bola pridaná farba. Jednotlivé body týchto kódov majú rôznu farbu a tým sa opäť zvýšila ich kapacita.
V našich podmienkach je snáď najznámejší registrovaný jednorozmerný kód podľa štandardu EAN. Nájdeme ho na väčšine výrobkov v obchodoch.
Okrem kódu čiarového kódu 1D EAN, existujú ešte desiatky  typov čiarových kódov 1D. K najznámejším a najpoužívanejším patria Code39, Code128, Interleaved 2of5, Code93 a Cadabar.
Dvojrozmerné kódy 2D boli vyvinuté so zámerom uloženia výrazne väčšieho objemu dát na rovnako veľkú plochu. Dvojrozmerný kód môže teda obsahovať napríklad inštrukcie pre zaobchádzanie s objektom, údaje o výrobkoch v balení, kontaktné údaje...
Najznámejšie typy 2D kódov sú QR kód, PDF417, DataMatrix a Maxicode.
V našej ponuke nájdete skenery čiarových kódov 1D aj 2D výrobcou Opticon, Honeywell, Zebex, Elcom.