V prípade osobnej návštevy našej prevádzky Vás žiadame o nosenie rúška a dodržiavanie aktuálnych nariadení.
V našej prevádzke sme pre Vás zabezpečili možnosť dezinfekcie rúk a ochranné rukavice.

POS systémy

POS Systém je veľmi užitočný nástroj pre moderných obchodníkov, ktorí chcú mať vhodne rozmiestnené pokladničné pracovisko, ktoré umožňuje zvýšiť efektívnosť predaja a znižuje pravdepodobnosť vykonávania chybných operácií. POS systém je skratka od slovného spojenia „point of sales“, čo vo voľnom preklade znamená "predajné miesto". POS systemy sa používajú na zaplatenia nákupu, podanie potrebných dodatočných informácii, zaevidovanie rôznych požiadaviek, či reklamácie alebo servisu. POS systémy sú teda veľmi užitočným nástrojom pre každého obchodníka, ktorý chce používať nadštandardné funkcie, znížiť chybovosť predaja, zvýšiť efektivitu predaja, jednoduchosť obsluhy a znížiť pravdepodobnosť výpadku systému oproti bežným PC riešeniam.
V našom portfóliu nájdete POS terminály a príslušenstvo od renomovaných výrobcov.

Upozornenie:

Pokladnicu môže nastaviť a uviesť do prevádzky (fiškalizovať) len autorizované servisné stredisko.
Sme autorizované servisné stredisko a poskytujeme všetky služby spojené s inštaláciou, údržbou a servisom registračnej pokladnice.
V cene pokladne nie sú započítané náklady na inštaláciu a školenie obsluhy.