V prípade osobnej návštevy našej prevádzky Vás žiadame o nosenie rúška a dodržiavanie aktuálnych nariadení.
V našej prevádzke sme pre Vás zabezpečili možnosť dezinfekcie rúk a ochranné rukavice.

Fiškálna tlačiareň SMARTPRINTER

Mobilná fiškálna tlačiareň SMARTPRINTER. Disponuje dostatočne malými rozmermi pre prevádzku ako mobilná tlačiareň. Napájanie z internej batérie. Má dotykový displej. Tlačí na 80 mm širokú termo pásku. Svoju uplatnenie nájde v prevádzkach ako je mobilný predaj obchodných zástupcov, predaj na akciách a pod.
Predaj prebieha cez softvérovú aplikáciu nainštalovanú na PC, tlačiareň slúži na evidenciu a tlač dokladov podľa zákona.
Doporučenie: Pred kúpou fiškálnej tlačiarne SMARTPRINTER sa uistite u svojho dodávateľa softvéru či sú podporované ich aplikáciou.

Smartprinter

 Fiškálna tlačiareň Smartprinter Z/L USB

 • Malé rozmery
 • nabíjacia batéria
 • tlač na 80mm širokú pásku
 • dotykový displej
 • SD karta pre žurnál a databázu PLU
 • USB Vcom, USB HID

Naša cena: 337,00 € bez DPH.

404,40 € s DPH.

Technické parametre Smartprinter Z/L USB
Typ tlače:termálna tlač
Typ pásky:termopáska 80mm, max. návin 40mm
Rýchlosť tlače:12 riadkov/s
Typy uzávierok Z,X:X prehľadová, intervalová
Rýchlosť tlače:3" nastavenie: 50mm/sec | 2" nastavenie: 70mm/sec
Charakteristika tlače:3" nastavenei: font A: 12 x 17 (48 znakov/riadok) | fond B: 9 x 16 (64 znakov/riadok)
2" nastavenie: font A: 12 x 17 (32 znakov/riadok) | font B: 9 x 16 (42 znakov/riadok)
Komunikácia PC:USB virtualny com port, USB HID
Elektronický žurnál:interná SD karta
Napájanie:interná batéria, adaptér 230V/9V
Rozmery (Š x V x H) mm100 x 53 x 145
Smartprinter

 Fiškálna tlačiareň Smartprinter Z/L USB, Bluetooth

 • Malé rozmery
 • nabíjacia batéria
 • tlač na 80mm širokú pásku
 • dotykový displej
 • SD karta pre žurnál a databázu PLU
 • USB Vcom, USB HID, Bluetooth v 2.0

Naša cena: 363,00 € bez DPH.

435,60 € s DPH.

Technické parametre Smartprinter Z/L USB, bluetooth
Typ tlače:termálna tlač
Typ pásky:termopáska 80mm, max. návin 40mm
Rýchlosť tlače:12 riadkov/s
Typy uzávierok Z,X:X prehľadová, intervalová
Rýchlosť tlače:3" nastavenie: 50mm/sec | 2" nastavenie: 70mm/sec
Charakteristika tlače:3" nastavenei: font A: 12 x 17 (48 znakov/riadok) | fond B: 9 x 16 (64 znakov/riadok)
2" nastavenie: font A: 12 x 17 (32 znakov/riadok) | font B: 9 x 16 (42 znakov/riadok)
Komunikácia PC:USB virtualny com port, USB HID, Bluetooth V 2.0
Pamäť:interná SD karta pre žurnál, databázu PLU
Napájanie:interná batéria, adaptér 230V/9V
Rozmery (Š x V x H) mm100 x 53 x 145
Smartprinter

 Fiškálna tlačiareň Smartprinter Z/H USB, Bluetooth

 • Malé rozmery
 • nabíjacia batéria
 • tlač na 80mm širokú pásku
 • dotykový displej
 • SD karta pre žurnál, databázu PLU, vernostný systém, grafické/video sekvencie
 • USB Vcom, USB HID, Bluetooth v 2.0

Naša cena: 437,00 € bez DPH.

524,40 € s DPH.

Technické parametre Smartprinter Z/H USB, bluetooth
Typ tlače:termálna tlač
Typ pásky:termopáska 80mm, max. návin 40mm
Rýchlosť tlače:12 riadkov/s
Typy uzávierok Z,X:X prehľadová, intervalová
Rýchlosť tlače:3" nastavenie: 50mm/sec | 2" nastavenie: 70mm/sec
Charakteristika tlače:3" nastavenei: font A: 12 x 17 (48 znakov/riadok) | fond B: 9 x 16 (64 znakov/riadok)
2" nastavenie: font A: 12 x 17 (32 znakov/riadok) | font B: 9 x 16 (42 znakov/riadok)
Komunikácia PC:USB virtualny com port, USB HID, Bluetooth V 2.0
Pamäť:interná SD karta pre žurnál, databázu PLU, vernostný systém, grafické/video sekvencie
Napájanie:interná batéria, adaptér 230V/9V
Rozmery (Š x V x H) mm100 x 53 x 145
Smartprinter

 Fiškálna tlačiareň Smartprinter Z/H USB, Bluetooth, Wifi

 • Malé rozmery
 • nabíjacia batéria
 • tlač na 80mm širokú pásku
 • dotykový displej
 • SD karta pre žurnál, databázu PLU, vernostný systém, grafické/video sekvencie
 • USB Vcom, USB HID, Bluetooth v 4.0, Wifi

Naša cena: 499,00 € bez DPH.

598,80 € s DPH.

Technické parametre Smartprinter Z/H USB, bluetooth, wifi
Typ tlače:termálna tlač
Typ pásky:termopáska 80mm, max. návin 40mm
Rýchlosť tlače:12 riadkov/s
Typy uzávierok Z,X:X prehľadová, intervalová
Rýchlosť tlače:3" nastavenie: 50mm/sec | 2" nastavenie: 70mm/sec
Charakteristika tlače:3" nastavenei: font A: 12 x 17 (48 znakov/riadok) | fond B: 9 x 16 (64 znakov/riadok)
2" nastavenie: font A: 12 x 17 (32 znakov/riadok) | font B: 9 x 16 (42 znakov/riadok)
Komunikácia PC:USB virtualny com port, USB HID, Bluetooth V 4.0 dual, wifi
Elektronický žurnál:interná SD karta
Napájanie:interná batéria, adaptér 230V/9V
Rozmery (Š x V x H) mm100 x 53 x 145
Smartprinter

 Fiškálna tlačiareň Smartprinter Z/H USB, Bluetooth, Wifi, GPRS

 • Malé rozmery
 • nabíjacia batéria
 • tlač na 80mm širokú pásku
 • dotykový displej
 • SD karta pre žurnál, databázu PLU, vernostný systém, grafické/video sekvencie
 • USB Vcom, USB HID, Bluetooth v 4.0, Wifi, GPRS

Naša cena: 549,00 € bez DPH.

658,80 € s DPH.

Technické parametre Smartprinter Z/H USB, bluetooth, wifi, GPRS
Typ tlače:termálna tlač
Typ pásky:termopáska 80mm, max. návin 40mm
Rýchlosť tlače:12 riadkov/s
Typy uzávierok Z,X:X prehľadová, intervalová
Rýchlosť tlače:3" nastavenie: 50mm/sec | 2" nastavenie: 70mm/sec
Charakteristika tlače:3" nastavenei: font A: 12 x 17 (48 znakov/riadok) | fond B: 9 x 16 (64 znakov/riadok)
2" nastavenie: font A: 12 x 17 (32 znakov/riadok) | font B: 9 x 16 (42 znakov/riadok)
Komunikácia PC:USB virtualny com port, USB HID, Bluetooth V 4.0 dual, wifi, GPRS
Elektronický žurnál:interná SD karta
Napájanie:interná batéria, adaptér 230V/9V
Rozmery (Š x V x H) mm100 x 53 x 145
Smartprinter

 Fiškálna tlačiareň Smartprinter Z/H USB, Bluetooth, Wifi, 3G

 • Malé rozmery
 • nabíjacia batéria
 • tlač na 80mm širokú pásku
 • dotykový displej
 • SD karta pre žurnál, databázu PLU, vernostný systém, grafické/video sekvencie
 • USB Vcom, USB HID, Bluetooth v 4.0, Wifi, 3G

Naša cena: 574,00 € bez DPH.

688,80 € s DPH.

Technické parametre Smartprinter Z/H USB, bluetooth, wifi, GPRS
Typ tlače:termálna tlač
Typ pásky:termopáska 80mm, max. návin 40mm
Rýchlosť tlače:12 riadkov/s
Typy uzávierok Z,X:X prehľadová, intervalová
Rýchlosť tlače:3" nastavenie: 50mm/sec | 2" nastavenie: 70mm/sec
Charakteristika tlače:3" nastavenei: font A: 12 x 17 (48 znakov/riadok) | fond B: 9 x 16 (64 znakov/riadok)
2" nastavenie: font A: 12 x 17 (32 znakov/riadok) | font B: 9 x 16 (42 znakov/riadok)
Komunikácia PC:USB virtualny com port, USB HID, Bluetooth V 4.0 dual, wifi, 3G
Elektronický žurnál:interná SD karta
Napájanie:interná batéria, adaptér 230V/9V
Rozmery (Š x V x H) mm100 x 53 x 145

Upozornenie:

Pokladnicu môže nastaviť a uviesť do prevádzky (fiškalizovať) len autorizované servisné stredisko.
Sme autorizované servisné stredisko a poskytujeme všetky služby spojené s inštaláciou, údržbou a servisom registračnej pokladnice.
V cene pokladne nie sú započítané náklady na inštaláciu a školenie obsluhy.