V prípade osobnej návštevy našej prevádzky Vás žiadame o nosenie rúška a dodržiavanie aktuálnych nariadení.
V našej prevádzke sme pre Vás zabezpečili možnosť dezinfekcie rúk a ochranné rukavice.

Fiškálne tlačiarne FT4000 - Varos

Fiškálne tlačiarne s fiškálnym modulom Varos FT4000 slúžia ako certifikované zariadenie podľa zákona 289/2008 Z.z. k PC POS pokladniam a obslužného softvéru - skladu. Slúžia na priami On-Line predaj priamo cez počítač.Spolupracujú s rôznymi softvérmi napr. Abiset-ikelp Predajca, Pohoda, Money, MRP, Azsoft-autoservis, Oberon, Kros, Vsoft a mnohými ďalšími.
Pre zákazníka je k dispozícii bezplatný softvér elektronická páska na archiváciu, prezeranie a tlač pokladničných dokladov a denných uzávierok.
Doporučenie: Pred kúpou fiškálnej tlačiarne Varos FT4000 sa uistite u svojho dodávateľa softvéru či sú podporované ich aplikáciou.

FT4000/SRP350_1

Fiškálna tlačiareň FT4000/SRP 350 ver.1

FT4000/Bixolon SRP 350 ver.1 je spoľahlivá a výkonná termotlačiareň s fiskálnym modulom FT4000.
Tlačiareň umožňuje tlač čiarových kódov a grafickej hlavičky. Pripojenie k PC je štandardne cez USB s možnosťou napojenia aj cez sériový port RS-232. Stavové LED diódy na prednom paneli informujú o prevádzkovom stave tlačiarne a slúžia na rýchlu detekciu stavu tlačiarne. Otváranie pokladničnej zásuvky a automatické orezávanie dokladu je samozrejmosťou. V tejto verzii je zákaznícky displej zabudovaný zo zadnej strany.
Dodáva sa v čiernej farbe.

Naša cena: 555,00 € bez DPH.

666,00 € s DPH.

FT4000/SRP350_2

Fiškálna tlačiareň FT4000/SRP 350 ver.2

FT4000/Bixolon SRP 350 ver.2 je spoľahlivá a výkonná termotlačiareň s fiskálnym modulom FT4000.
Tlačiareň umožňuje tlač čiarových kódov a grafickej hlavičky. Pripojenie k PC je štandardne cez USB s možnosťou napojenia aj cez sériový port RS-232. Stavové LED diódy na prednom paneli informujú o prevádzkovom stave tlačiarne a slúžia na rýchlu detekciu stavu tlačiarne. Otváranie pokladničnej zásuvky a automatické orezávanie dokladu je samozrejmosťou. V tejto verzii je zákaznícky displej na kábliku pre jeho umiestnenie kdekoľvek na tele tlačiarne.
Dodáva čiernej farbe.

Naša cena: 555,00 € bez DPH.

666,00 s DPH.

FT4000/SRP350_3

Fiškálna tlačiareň FT4000/SRP 350 ver.3

FT4000/Bixolon SRP 350 ver.3 je spoľahlivá a výkonná termotlačiareň s fiskálnym modulom FT4000.
Tlačiareň umožňuje tlač čiarových kódov a grafickej hlavičky. Pripojenie k PC je štandardne cez USB s možnosťou napojenia aj cez sériový port RS-232. Stavové LED diódy na prednom paneli informujú o prevádzkovom stave tlačiarne a slúžia na rýchlu detekciu stavu tlačiarne. Otváranie pokladničnej zásuvky a automatické orezávanie dokladu je samozrejmosťou. V tejto verzii je použitý veľký zákaznícky displej na stojane pre jeho dobrú viditeľnosť a čitateľnosť.
Dodáva čiernej farbe.

Naša cena: 586,00 € bez DPH.

703,20 Eur s DPH.

FT4000/TSP650

Fiškálna tlačiareň FT4000/STAR TSP650

FT4000/STAR TSP650 je spoľahlivá a výkonná termotlačiareň s fiskálnym modulom FT4000.
Tlačiareň umožňuje tlač čiarových kódov a grafickej hlavičky. Pripojenie k PC je štandardne cez USB s možnosťou napojenia aj cez sériový port RS-232. Stavové LED diódy na prednom paneli informujú o prevádzkovom stave tlačiarne a slúžia na rýchlu detekciu stavu tlačiarne. Otváranie pokladničnej zásuvky a automatické orezávanie dokladu je samozrejmosťou. V tejto verzii je zákaznícky displej na kábliku pre jeho umiestnenie kdekoľvek na tele tlačiarne.
Dodáva čiernej farbe.

Naša cena: 570,00 € bez DPH.

684,00 € s DPH.

FT4000/TM-T20

Fiškálna tlačiareň FT4000/EPSON TM-T20

FT4000/Epson TM-T20 je spoľahlivá a najvýkonnejšia termotlačiareň s fiskálnym modulom FT4000.
Tlačiareň umožňuje tlač čiarových kódov a grafickej hlavičky. Pripojenie k PC je štandardne cez USB s možnosťou napojenia aj cez sériový port RS-232. Stavové LED diódy na prednom paneli informujú o prevádzkovom stave tlačiarne a slúžia na rýchlu detekciu stavu tlačiarne. Otváranie pokladničnej zásuvky a automatické orezávanie dokladu je samozrejmosťou. V tejto verzii je zákaznícky displej na kábliku pre jeho umiestnenie kdekoľvek na tele tlačiarne.
Dodáva čiernej farbe.

Naša cena: 510,00 € bez DPH.

612,00 € s DPH.

FT4000/TM-T88

Fiškálna tlačiareň FT4000/EPSON TM-T88

FT4000/Epson TM-T88 je spoľahlivá a najvýkonnejšia termotlačiareň s fiskálnym modulom FT4000.
Tlačiareň umožňuje tlač čiarových kódov a grafickej hlavičky. Pripojenie k PC je štandardne cez USB s možnosťou napojenia aj cez sériový port RS-232. Stavové LED diódy na prednom paneli informujú o prevádzkovom stave tlačiarne a slúžia na rýchlu detekciu stavu tlačiarne. Otváranie pokladničnej zásuvky a automatické orezávanie dokladu je samozrejmosťou. V tejto verzii je zákaznícky displej na kábliku pre jeho umiestnenie kdekoľvek na tele tlačiarne.
Dodáva čiernej farbe.

Naša cena: 634,00 € bez DPH.

760,80 € s DPH.

FT4000/RP300

Fiškálna tlačiareň FT4000/Partner RP300

FT4000/Partner RP300 je spoľahlivá a výkonná termotlačiareň s fiskálnym modulom FT4000.
Tlačiareň umožňuje tlač čiarových kódov a grafickej hlavičky. Pripojenie k PC je štandardne cez USB s možnosťou napojenia aj cez sériový port RS-232. Stavové LED diódy na prednom paneli informujú o prevádzkovom stave tlačiarne a slúžia na rýchlu detekciu stavu tlačiarne. Otváranie pokladničnej zásuvky a automatické orezávanie dokladu je samozrejmosťou. V tejto verzii je zákaznícky displej na kábliku pre jeho umiestnenie kdekoľvek na tele tlačiarne.
Dodáva čiernej farbe.

Naša cena: 530,00 € bez DPH.

636,00 € s DPH.

FT4000/SRP275

Fiškálna tlačiareň FT4000/SRP 275

FT4000/Bixolon SRP 275 je spoľahlivá a výkonná ihličková tlačiareň s fiskálnym modulom FT4000.
Tlačiareň umožňuje tlač grafickej hlavičky. Pripojenie k PC je štandardne cez USB s možnosťou napojenia aj cez sériový port RS-232. Stavové LED diódy na prednom paneli informujú o prevádzkovom stave tlačiarne a slúžia na rýchlu detekciu stavu tlačiarne. Otváranie pokladničnej zásuvky a automatické orezávanie dokladu je samozrejmosťou. V tejto verzii je zákaznícky displej na kábliku pre jeho umiestnenie kdekoľvek na tele tlačiarne.
Dodáva čiernej farbe.

Naša cena: 580,00 € bez DPH.

696,00 € s DPH.

FT4000/TM-U220

Fiškálna tlačiareň FT4000/EPSON TM-U220

FT4000/Epson TM-U220 je spoľahlivá a výkonná ihličková tlačiareň s fiskálnym modulom FT4000.
Tlačiareň umožňuje tlač čiarových kódov a grafickej hlavičky. Pripojenie k PC je štandardne cez USB s možnosťou napojenia aj cez sériový port RS-232. Stavové LED diódy na prednom paneli informujú o prevádzkovom stave tlačiarne a slúžia na rýchlu detekciu stavu tlačiarne. Otváranie pokladničnej zásuvky a automatické orezávanie dokladu je samozrejmosťou. V tejto verzii je zákaznícky displej na kábliku pre jeho umiestnenie kdekoľvek na tele tlačiarne.
Dodáva čiernej farbe.

Naša cena: 620,00 € bez DPH.

744,00 € s DPH.

FT4000/TMH6000

Fiškálna tlačiareň FT4000/EPSON TMH6000

FT4000/Epson TMH-6000 je spoľahlivá hybridná tlačiareň s fiskálnym modulom FT4000. Tlačiareň má zabudované dve tlačové mechaniky, ihličkovú a termo. Hybridná tlačiareň s doma tlačovými mechanikami. Horná tlačiareň je termo a slúži na rýchlu tlač pokladničných dokladov. Spodná tlačiareň je ihličková a slúži na potlač receptov, alebo dodacích listov formátov A5. Tlačiareň umožňuje tlač čiarových kódov a grafickej hlavičky. Pripojenie k PC je štandardne cez USB s možnosťou napojenia aj cez sériový port RS-232. Stavové LED diódy na prednom paneli informujú o prevádzkovom stave tlačiarne a slúžia na rýchlu detekciu stavu tlačiarne. Otváranie pokladničnej zásuvky a automatické orezávanie dokladu je samozrejmosťou. V tejto verzii je zákaznícky displej na kábliku pre jeho umiestnenie kdekoľvek na tele tlačiarne.
Dodáva čiernej farbe.

Naša cena: 875,00 € bez DPH.

1050,00 € s DPH.

Upozornenie:

Pokladnicu môže nastaviť a uviesť do prevádzky (fiškalizovať) len autorizované servisné stredisko.
Sme autorizované servisné stredisko a poskytujeme všetky služby spojené s inštaláciou, údržbou a servisom registračnej pokladnice.
V cene pokladne nie sú započítané náklady na inštaláciu a školenie obsluhy.