V prípade osobnej návštevy našej prevádzky Vás žiadame o nosenie rúška a dodržiavanie aktuálnych nariadení.
V našej prevádzke sme pre Vás zabezpečili možnosť dezinfekcie rúk a ochranné rukavice.

Digitálne obchodné váhy ACS, Dibal

Digitálne váhy sú dnes už nepostrádateľný pomocník každej modernej predajne, ktoré potrebujú vážiť svoj tovar. Váhy z našej ponuky sú vysoko spoľahlivé. V ponuke máme digitálne váhy pre všetky segmenty používateľov. Nájde u nás váhy bez výpočtu ceny, váhy s výpočtom ceny, váhy na počítanie kusov, váhy s tlačou, kontrolné váhy. Váhy vieme prepojiť s rôznymi pokladnicami a počítačovými pokladničnými riešeniami. Pri pripojení váh na Vaše pokladničné riešenie získate komlexný funkčný systém. Výhody pri prepojení sú rýchlosť obsluhy, menej omylov čo znamená viac obslúžených zákazníkov. Všetky obchodné váhy sú metrologicky overené s overením platným v celej EU.
V ponuke máme aj kontrolné váhy, ktoré plnia kontrolnú funkciu predovšetkým v skladoch, baroch, kanceláriách. Tieto váhy nie sú metrologicky overené a nemôžu byť použité v obchodnom styku.