V prípade osobnej návštevy našej prevádzky Vás žiadame o nosenie rúška a dodržiavanie aktuálnych nariadení.
V našej prevádzke sme pre Vás zabezpečili možnosť dezinfekcie rúk a ochranné rukavice.

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Pokladničné rolky - kotúčiky - pásky rozdeľujeme do 4 kategórií.
Obyčajné rolky 1+0: vyrobené z obyčajného papiera. Na tlač potrebujú farbiacu pásku.
Používajú sa do ihličkových tlačiarní napr. Epson TM-220, Bixolon SRP-275.
NCR rolky 1+1: v návine sú dve pásky. Na druhej páske je nanesená špecialna vrstva ktorá zabezpecuje tlač, na prvú pásku tlačí ihličková tlačiareň za použitia farbiacej kazety.
Intusové rolky 1+1: v návine sú dve pásky. Obe pásky sú pokryté špeciálnou vrstvou.
Na tlač nepotrebujú farbiacu pásku. Používajú sa do starších ihličkových tlačiarní.
Termo rolky: na výrobu je použitý špeciálny termo papier. Používajú sa do všetkých termotlačiarní
napr. registračné pokladne, POS terminálov  váhy, parkovacie automaty...
Na zabezpečenie dobrej čitateľnosti je potrebné dodržiavať skladovacie podmienky.

Pierová páska 76/60/12 1+0

Papierová páska do pokladní 76/60/12 1+0. Kotúčiky sú vyrábané z ofsetových papierov. Používajú sa v  pokladničných tlačiarňach, fiskálnych tlačiarňach.

Papierová páska 76/60/12 NCR 1+1

Papierová páska do pokladní 76/60/12 NCR 1+1. Kotúčiky sú vyrábané z ofsetových papierov. Druhá vrstva je pokrytá špeciálnym náterom. Táto páska má dve vrstvy. Používajú sa v  pokladničných tlačiarňach, fiskálnych tlačiarňach.

Termo páska 28/40/12

Termo páska do pokladní 28/40/12. Termo pásky sa vyrábajú z vysoko kvalitného termo papiera. Používajú sa  do registračných pokladní Datecs MP-55LD, Euro-50T

Termo páska 28/50/12

Termo páska do pokladní 28/50/12. Termo pásky sa vyrábajú z vysoko kvalitného termo papiera. Používajú sa  do registračných pokladní napr. Euro-1000T,  Euro-2000T, Euro-500T, Euro-100T

Termo páska 38/50/12

Termo páska do pokladní 38/50/12. Termo pásky sa vyrábajú z vysoko kvalitného termo papiera. Používajú sa  do registračných pokladní Euro-500TX, Euro-200TX, Quorion CR28,29

Termo páska 57/25/12

Termo páska do POS terminálov 57/25/12
Termo pásky sa vyrábajú z vysoko kvalitného termo papiera.
Používajú sa prevažne do platobných terminálov.

Termo páska 57/35/12

Termo páska do POS terminálov 57/35/12
Termo pásky sa vyrábajú z vysoko kvalitného termo papiera.
Používajú sa prevažne do platobných terminálov.

Termo páska 57/45/12

Termo páska do pokladní 57/45/12
Termo pásky sa vyrábajú z vysoko kvalitného termo papiera.
Používajú sa na  do registračných pokladní napr.  Euro-50TE, Euro-50TE CASH, Datecs MP-55B, Datecs MP-55L, váh, parkovacích automatov

Termo páska 57/50/12

Termo páska do pokladní 57/50/12
Termo pásky sa vyrábajú z vysoko kvalitného termo papiera.
Používajú sa na  do registračných pokladní napr. Euro-500TE, Euro-2000TE, Quorion CR21,20, Datecs DP-50, váh, parkovacích automatov

Termo páska 57/50/17

Termo páska do pokladní 57/50/17
Termo pásky sa vyrábajú z vysoko kvalitného termo papiera.
Používajú sa na  do registračných pokladní napr. Euro-150TE Flexy, Euro-500TE, Euro-2000TE, Quorion CR21,20, Datecs DP-50, váh, parkovacích automatov

Termo páska 80/80/12

Termo páska do pokladní 80/80/12
Termo pásky sa vyrábajú z vysoko kvalitného termo papiera.
Používajú sa na  do fiskálnych tlačiarní účteniek, pokladničných tlačiarní, bankomatov, parkovacích automatov