Prenájom pokladní

Ponúkame Vám prenájom fiskálnych registračných pokladní na krátkodobí aj dlhodobí nájom.

 • Potrebujete na jednu akciu v roku pokladňu?
 • Ste sezónny podnikateľ a kúpa novej pokladne sa Vám zdá zbytočná investícia?
 • Potrebujete dočasne viac pokladníc a ich kúpa je pre Vás zbytočná?
 • Na začiatku podnikania si nemôžete dovoliť kúpu novej pokladnice?

Máme pre Vás riešenie vo forme prenájmu pokladne. Ide o cenovo priateľnejšie riešenie ako je kúpa pokladne, ktorú by ste do budúcnosti nepoužívali. Vieme Vám prenajať pokladňu či pokladne na krátkodobý prenájom (do 1 mesiaca), alebo dlhodobý prenájom pokladne. V ponuke na prenájom máme pokladne Euro, Quorion, Datecs. Pre aktuálnu ponuku pokladní na prenájom a ďalších informácií, nás kontaktujte na tel. 0905 428 716 alebo mailom na dart@dart-sro.sk.

Naše služby prenájmu:

 • Poradíme Vám aký typ pokladne je pre Vás najvhodnejší
 • Vypracujeme Vám cenovú ponuku na prenájom pokladne
 • Poradíme Vám čo všetko a kde je potrebné vybaviť na úradoch
 • Zaškolíme obsluhu pokladne na prácu na pokladnici
 • Uvedenie do prevádzky (fiskalizácia) a vyradenie pokladne z prevádzky po skončení prenájmu
 • Počas doby prenájmu je Vám k dispozícii Hot line na servis a podporu
 • Zabezpečíme servis podľa zákona 289/2008 v aktuálnom znení, respektíve aj nad rámec zákonných požiadaviek, pokiaľ boli zmluvne dohodnuté

Štandardné podmienky prenájmu:

Záloha za registračnú pokladnicu je 200 €.

Záloha za archivátor el.žurnálu je 50 €.

Cena prenájmu je 4 € s DPH za jeden deň prenájmu, prípadne dohodou zmluvných strán.
Cena pri dlhodobom prenájme (viac ako mesiac) je 50 € s DPH za jeden mesiac.

Cena uvedenia pokladnice do prevádzky vrátane novej fiškálnej pamäte je 96 € s DPH.

Cena vyradenia pokladne z prevádzky, archivácia údajov, zápis do PK, demontáž a odovzdanie fiškálnej pamäte podnikateľovi je 30 € s DPH.

V cene prenájmu je uvedenie do prevádzky, školenie obsluhy pokladne, nahratie tovarových položiek PLU max.20 ks, nad 20ks ide o platenú službu podľa aktuálneho cenníka.

V cene prenájmu nie je pokladničná kniha, pokladničné pásky, iný spotrebný tovar ak nebolo dohodnuté inak.

Toto sú naše štandardné podmienky prenájmu fiškálnych registračných pokladníc, ale ku každému klientovi pristupujeme individuálne a po vzájomnej dohode určite nájdeme riešenie.

Upozornenie:

Pokladnicu môže nastaviť a uviesť do prevádzky (fiškalizovať) len autorizované servisné stredisko.
Sme autorizované servisné stredisko a poskytujeme všetky služby spojené s inštaláciou, údržbou a servisom registračnej pokladnice.
V cene pokladne nie sú započítané náklady na inštaláciu a školenie obsluhy.