eKasa - ONLINE registračná pokladňa - ORP

Certifikované pokladne a tlačiarne nami dodávané a servisované - aktualizované 5.5.2019:
Euro-50, Euro-150, FiskalPro, Elio kasa

Dňa 4. decembra schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o používaní Elektronických registračných pokladníc (zákon 289/2008 Z.z).

 

Všetky pokladnice a PC POS pokladnice musia byť od 1.7.2019 pripojené cez internet na Finančnú správu a posielať jednotlivé doklady na servery eKasa
Finančnej správy v reálnom čase (ONLINE).

Dôležité upozornenie:
Predobjednávkou upgrade balíčka sa kupujúci zaväzuje k jeho odberu. Po úhrade zálohovej faktúry sa  výrobca resp. dodávateľ  zaväzuje k dodaniu upgrade balíčka = kompletného hardvéru a softvéru potrebného na upgrade Vašej pokladne. Po úhrade zálohovej faktúry ste nahlásený výrobcovi resp. dodávateľovi do poradovníka na výrobu a dodávku upgrade balíčka.

Z uvedeného dôvodu nárok na vrátenie zaplatených peňazí (odstúpiť od zmluvy) nie je možný.

Nárok na vrátenie zaplatených peňazí resp. jej alikvotnej časti (odstúpiť od zmluvy) vzniká len v prípade, ak objektívne prekážky neumožňujú jej plnenie alebo výrobca resp. dodávateľ nezabezpečí výrobu a dodanie všetkých potrebných súčastí upgradovacieho balíka riadne a načas, prípadne vôbec.

DART, spol. s r.o. ako predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť túto záväznú predobjednávku (odstúpiť od zmluvy), alebo jej časti ak výrobca resp. dodávateľ zruší predobjenávku alebo ak objektívne prekážky neumožňujú jej plnenie v celom alebo čiastočnom rozsahu, pričom DART, spol. s r.o. a nadväzne výrobca resp. dodávateľ je povinný vrátiť celú resp. alikvotnú časť prijatej zálohovej platby.